Internetowe Centrum Informacji o ECVET

Witamy w interaktywnej aplikacji na temat Europejskiego Systemu Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Niniejszy portal zastąpił stronę Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET, który dział w latach 2014 – 2020 i stanowi podsumowanie działań  ekspertów.

 

Uczymy się zawsze i wszędzie, przez całe życie. Jeżeli dobrze opiszemy nasze umiejętności, wiedzę i kompetencje, świadczą one o efektach naszej nauki, są naszymi osiągnięciami i przepustką do dobrej pracy.

 

Polski Zespół Ekspertów ECVET został powołany w 2012 r. w ramach umowy podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Komisją Europejską. W skład Zespołu wchodziło 9 Ekspertów nominowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt był realizowany do 31 marca 2014 r., a jego głównymi celami są  promocja rozwoju i wdrożenia systemu ECVET, jako elementu idei uczenia się przez całe życie i strategii „Europa 2020 implementacja działań wskazanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.06.2009 w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Od 1 kwietnia 2014 r. działania Zespołu Ekspertów ECVET są wpisane w Plan Pracy programu Erasmus+. Do głównych zadań Ekspertów należy kontynuacja i upowszechnianie wyników prac realizowanych w latach 2012-2014, popularyzowanie informacji na temat ECVET, wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce, wspieranie realizatorów projektów mobilności zawodowej, promowanie systemu ECVET wśród pracodawców. Polski Zespół Ekspertów ECVET funkcjonuje w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl).

 

Głównym celem funkcjonowania aplikacji jest stworzenie interaktywnej, ogólnodostępnej i łatwej w obsłudze repozytorium do przechowywania, deponowania oraz rozpowszechniania rezultatów pracy Polskiego Zespołu Ekspertów ECVET w latach 2014 – 2020. Aplikacja charakteryzuje się możliwością bezpiecznego dostępu i obsługi online, w czasie rzeczywistym i w oparciu o najnowocześniejsze technologie.  Repozytorium przystosowano  dla użytkowników o różnym stopniu doświadczenia, zgodnie z aktualnymi trendami user experience(UX) zapewniając dostęp na komputerach osobistych, a także innych urządzeniach, np.  tabletach,  smartfonach i smart TV.

 

Niniejsze repozytorium to: przejrzysta i czytelna informacja o tym czym jest system ECVET alternatywne narzędzie promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów projektów (DEOR) atrakcyjna prezentacja rezultatów projektów mobilnościach realizowanych z wykorzystaniem ECVET   dostępne elektronicznie archiwum wszelkich zasobów wypracowanych przez ekspertów wraz beneficjentami informacja i prezentacja o samych ekspertów wraz z prezentacją ich dokonań liczne przykłady dobrych praktyk polskich i zagranicznych realizatorów mobilności w obszarze edukacji zawodowej i szkoleń prezentacja pól eksploatacji wraz z korzyściami z używania punktów w systemie ECVET

 

Jak z tego skorzystać?

  1. Zarejestruj i potwierdź konto.
  2. Dodaj opis swojego projektu wraz z załącznikami.
  3. Zaczekaj aż zatwierdzimy Twoje rezultaty.
  4. Promuj, upowszechniaj i wykorzystuj swój projekt z pomocą repozytorium.

 

Wyrusz z nami w podróż pod ECVET! Jeśli realizowałeś projekt z ECVET – czekamy na Twoje rezultaty!

 

 

Font Resize